NOTIS

Kepada pelanggan kami yang di hormati:

Sila ambil maklum bahawa perkhidmatan i-Zakat Fitrah secara atas talian bagi imagine Sdn. Bhd. telah ditutup bagi bulan Ramadhan 1445H. Perkhidmatan ini akan kembali pada bulan Ramadhan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian awda.

Daripada pihak pengurusan imagine Sdn. Bhd.


NOTICETo our valued customers:

Please be informed that imagine's i-Zakat Fitrah for Ramadhan 1445H has closed. This service will be reinstated for the next Ramadhan season. Thank you for your attention.


From the management of imagine Sdn. Bhd.
reloading